Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a práctica de mergullo deportivo.

Tanto para a obtención como para a revisión da licencia de mergullo deportivo necesitas o seguinte:

  • O D.N.I.
  • 1 Foto tamaño carnet.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a práctica de mergullo deportivo.

certificado emitido para as licencias de mergullo deportivo, tanto si é para a obtención como para a renovación, ten unha vixencia de 3 meses.

Call Now Button