Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para operar tanto co guindastre de torre como co guindastre móbil autopropulsado.

¿Qué necesitas traer cando veñas ao Psicotécnico?

Tanto para a obtención como para a revisión do permiso de operador de guindastre torre ou móbil, necesitas o seguinte:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).
  • 1 Foto tamaño carnet.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para operar tanto co guindastre de torre como co guindastre móbil autopropulsado.

O certificado emitido para o permiso de operador de guindastre torre ou móvil, tanto si é para a obtención como para la renovación, ten unha vixencia de 3 meses.

Call Now Button