Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias de patrón de embarcacións de recreo ou deportivas.

Máis información:

Tanto para a obtención como para a revisión de títulos náuticos necesitas o seguinte:

  • O D.N.I.
  • 1 Foto tamaño carnet.

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias de patrón de embarcacións de recreo ou deportivas.

certificado emitido para as licencias de patrón de embarcacións de recreo, tanto si é para a obtención como para a renovación, ten unha vixencia de 3 meses.

Call Now Button