Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para a posesión de tódolos tipos de armas autorizadas pola lei, sexan de caza, de tiro deportivo, de colección ou de defensa persoal.

¿Qué necesitas traer cando veñas ao Psicotécnico?

Para emitir o certificado para a obtención do Permiso:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).
  • 1 Foto tamaño carnet.

Para emitir o certificado para a renovación do Permiso:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).
  • O permiso de armas a renovar.
  • 1 Foto tamaño carnet.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para a posesión de tódolos tipos de armas autorizadas pola lei, sexan de caza, de tiro deportivo, de colección ou de defensa persoal.

certificado emitido para o permiso de armas, tanto si é para a obtención como para a renovación, ten unha vixencia de 3 meses.

Call Now Button