Este certificado médico-psicotécnico é necesario para obter, renovar ou trocar calquer permiso de conducir, ben sexa de moto, coche, tractor, camión ou autobús. Tamén necesítase para as licencias de ciclomotor.

¿Qué necesitas traer cando veñas ao Psicotécnico?

Para a obtención do permiso:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).

Para a renovación do permiso:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).
  • O permiso de conducir actual.

Para o troco dun permiso estranxeiro:

  • O D.N.I. vixente (comproba que non esté caducado).
  • O permiso de conducir que desexas trocar.

En tódolos casos as fotos facémolas nós coa nosa cámara web.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario para obter, renovar ou trocar calquer permiso de conducir, ben sexa de moto, coche, tractor, camión ou autobús. Tamén necesítase para as licencias de ciclomotor.

Sí, podes seguir a conducir. Nós entregámosche unha autorización temporal para conducir, a cal tes que levar sempre xunto ao carnet caducado. Só sirve para conducir en España; para o extranxeiro necesitas levar o permiso internacional. Ten unha duración de 3 meses, o que dá tempo máis que suficiente para que chegue o novo carnet á túa casa.

O certificado emitido para o permiso de conducir, tanto si é para a obtención como para a renovación ou o troco, ten unha vixencia de 3 meses.

Sí. Podes renovalo ata 3 meses antes de que caduque, sen perder a duración do mesmo. Anque o renoves antes de tempo, a DGT respectará a data orixinal de caducidade.

Non é preciso levar unha foto. Nós encargámonos de facela.

Call Now Button