Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a prestación de servizos de escolta privada, de vixiante de seguridade, de detective privado e de garda particular de campo.

Tanto para a obtención como para a revisión do permiso necesitas o seguinte:

  • O D.N.I.
  • 1 Foto tamaño carnet.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a prestación de servizos de escolta privada, de vixiante de seguridade, de detective privado e de garda particular de campo.

certificado expedido para as licencias de seguridade privada, tanto si é para a obtención como para a renovación, ten unha vixencia de 3 meses.

Call Now Button