Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para ter animais potencialmente perigosos emitidas polos concellos.

¿Qué necesitas traer cando veñas ao Psicotécnico?

Tanto para a obtención como para a revisión do permiso para ter animais potencialmente perigosos necesitas o seguinte:

  • O D.N.I., para acreditar a túa identidade e a túa maioría de idade.
  • 1 Foto tamaño carnet.

Máis información:

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para ter animais potencialmente perigosos emitidas polos concellos.

certificado emitido para as licencias para ter animais potencialmente perigosos, tanto si é para a obtención como para a renovación, ten una vixencia de 3 meses.

Call Now Button