Permisos de Conducir

Permisos de Conducir

Este certificado médico-psicotécnico é necesario para obter, renovar ou trocar calquer permiso de conducir, ben sexa de moto, coche, tractor, camión ou autobús. Tamén necesítase para as licencias de ciclomotor.

Ler máis

Operador Guindastre

Operador Guindastre

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para operar tanto co guindastre de torre como co guindastre móbil autopropulsado.

Ler máis

Permisos de Armas

Permisos de Armas

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar os permisos para a posesión de tódolos tipos de armas autorizadas pola lei, sexan de caza, de tiro deportivo, de colección ou de defensa persoal.

Ler máis

Seguridade Privada

Seguridade Privada

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a prestación de servizos de escolta privada, de vixiante de seguridade, de detective privado e de garda particular de campo.

Ler máis

Certificados Médicos Xerais

Certificados Médicos Xerais

Son certificados médicos emitidos para distintos fins, como a matrícula nun colexio, actividades deportivas, campamentos de verán, oposicións, para presentar nas Administracións, etc.

Ler máis

Mergullo Deportivo

Mergullo Deportivo

Este certificado médico-psicotécnico é necesario tanto para obter como para renovar as licencias para a práctica de mergullo deportivo.

Ler máis

Call Now Button